Tình Sử Trường Thành - Vương Chiêu Quân Việt Sub (2012)

Diễn viên

: Lưu Đức Khải, Dương Mịch, Lưu Hiểu Khánh

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Cổ Trang


Năm sản xuất

:

2012


Thời lượng: (45/45)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Tình Sử Trường Thành - Vương Chiêu Quân Việt Sub (2012)

Năm thứ 74 trước công nguyên, hoàng đế Đại Hán Hán Chiêu băng hà, chắt trai của Hán Vũ Đế là Lưu Tuần kế vị - lấy tên là Hán Tuyên Đế. Để bình định quân Hung Nô và Tây Tạng, Hán Tuyên Đế lệnh cho Lý đại tướng quân ra trận, và đã lập được nhiều công lớn, đi cùng Lý tướng quân có Vương Thuẫn. Hai năm sau, Hán Tuyên Đế băng hà, thái tử Hán Nguyên Đế kế vị. Không lâu sau đó, Đại Hán gặp nhiều thiên tai, lại bị quân Hung Nô và 1 số nước khác khiêu chiến. Thấy Hán Nguyên Đế buồn phiền vì chuyện chinh
Tình Sử Trường Thành - Vương Chiêu Quân Việt Sub (2012)Tình Sử Trường Thành - Vương Chiêu Quân Việt Sub (2012)